Kurs Opiekuna Osób Starszych (120h)/ Pierwsza Pomoc/ Dietetyka - PAKIET PROMOCYJNY

cena: 450.00 PLN

Opis kursu

Kształcenie prowadzone jest w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki. W związku z czym każdy z uczestników kursu online uzyskuje dokumentację potwierdzającą uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnych z MEiN.

Instytut Edukacji, jako instytucja oświatowa posiadająca uprawnienia, po ukończeniu kursu online i zdaniu egzaminu końcowego wydaje uczestnikowi zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji i Nauki oraz 2 certyfikaty w języku polskim. Dokumentacja jest również wysyłana w cenie kursu za granicę.

Kurs opiekuna osób starszych 120-godzinny jest skierowany do osób chcących doszkolić się z zakresu opieki nad osobami starszymi. Kurs 120-godzinny jest idealnym rozwiązaniem dla osób pracujących już w zawodzie w Polsce w instytucjach prywatnych oraz państwowych w takich krajach jak: Niemcy, Anglia, Polska. Zaświadczenie jest również niezbędne osobom, które mimo wykonywanych czynności opiekuna w instytucjach prywatnych jak i państwowych w Polsce i za granicą potrzebują udokumentowania swojej wiedzy i umiejętności dla obecnego pracodawcy. Obecnie jest to często wymóg zachowania pracy w krajach UE. 

Dodatkowo w kursie znajdują się zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy udzielanej osobom starszym oraz dietetyki dla osób starszych. Potwierdzenie uzyskanej wiedzy i kwalifikacji z pierwszej pomocy i dietetyki uzyskuje się na osobnych zaświadczeniach wydawanych w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Dokumenty zostaną wysłane do 72 h po ukończonym kursie!

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kontakt@kursopiekuna.pl lub telefoniczny 71 711 99 09

Przesuń kursor myszy po wizualizacji aby powiększyćKursOpiekuna.pl © 2024    Curaform - praca za granicą    Regulamin    Polityka Ochrony Prywatności    Polityka Cookies    Kontakt