Regulamin Serwisu

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Odpowiedzialność stron

IV. Korzystanie z serwisu

V. Cele serwisu i warunki świadczenia usług

VI. Rejestracja

VII. Kursy on-line

VIII. Postępowanie reklamacyjne i zastrzeżenia / pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta

IX. Odstąpienie od umowy

X. Postanowienia końcowe

XI. Podstawa prawna

XII. Załącznik #1KursOpiekuna.pl © 2024    Curaform - praca za granicą    Regulamin    Polityka Ochrony Prywatności    Polityka Cookies    Kontakt